پروسه مونتاژ قطعات dip در این مجموعه به صورت کاملا مکانیزه بوده با قابلیت ۳۰۰۰۰ قطعه در ساعت می باشد . لحیم کاری با وان قلع به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد .