روش مونتاژ مدار های الکترونیکی به دو صورت انجام می پذیرد روش اول بصورت دستی . در این روش پس از اماده شدن PCB جا گذاری قطعات توسط نیروی انسانی انجام می پذیرد که از معایب زیادی برخوردار می باشد . از جمله سرعت کار بسیار پایین و درصد خطای بالا به دلیل تکراری شدن کار و پرهزینه بودن مونتاژ در تیراژ بالا . مرحله بعد از جاگذاری قطعات لحیم کاری می باشد که به دو روش وان قطع و یا بصورت مکانیزه صورت می گیرد . در مجموعه فنی کیمیا هر دو مرحله شامل جاگذاری قطعات و قلع کاری بصورت مکانیزه بوده و به همین دلیل سرعت بالا و درصد خطای بسیار ناچیز و تولید در تیراژ بالا از محاسن این مجموعه می باشد . لازم به ذکر است این مجموعه توانایی تولید PCB و طراحی مدارت را نیاز در حوزه خدمات خود پوشش می دهد . 

در صورت تمایل جهت اطلاعات بیشتر تماس گرفته شود. 

مونتاز مکانیزه قطعات axial

مونتاژ مکانیزه radial

برای لحیم کاری بردهای الکترونیکی از دو روش وان قلع و دستگاه تمام اتوماتیک قلع کاری استفاده می شود . در ویدیو موجود روش لحیم کاری با وان قلع اما بصورت نمیه اتوماتیک استفاده می شود.